Robotisering: geen reden tot angst

Samenwerken met een digitale collega: voor de één de normaalste zaak van de wereld, terwijl een ander het schrikbeeld werkelijkheid ziet worden. Ondanks het feit dat we elke dag al omgeven worden door robots, zijn veel mensen onzeker over de opkomst van robotisering en Artificial Intelligence (AI, kunstmatige intelligentie). Want wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de werkgelegenheid?

Ook al staan we er lang niet altijd bij stil, we zijn al behoorlijk omgeven door Artificial Intelligence. Denk aan de temperatuurregelaar die je verwarming laat aan- of afslaan en de adaptive cruise control waarmee je op veilige afstand blijft van de auto voor je. Maar AI is niet zover dat het mensen kan vervangen.
Waar robotisering samengaat met AI, heeft dat momenteel vooral te maken met het overnemen van handmatige verwerking van grote hoeveelheden data. Dus waar mensen bijvoorbeeld systemen openen, data opzoeken, bewerken en ergens anders weer invoeren, gaan robots dit doen. Dit heet RPA, Robotic Process Automation.

Robotisering: hand in hand met angst

Dat in RPA steeds meer geld omgaat baart menigeen zorgen. Dat je vraagtekens zet bij veranderingen, of er bang voor bent, is niet vreemd. Het is zelfs een rode draad door de geschiedenis.

Neem ‘Spinning Jenny’, die deze draad vrij letterlijk spon in de achttiende eeuw. Door de komst van deze machine werd het spinnen van wol geautomatiseerd. Dit proces verliep voortaan veel sneller en goedkoper. Er waren minder handen nodig, maar het aantal handen ging niet naar nul. Bijvoorbeeld omdat er kwaliteitscontrole nodig was. Ook ontstond er vraag naar mensen die machines konden bouwen.

“Per saldo komen er volgens het WEF wereldwijd de komende drie jaar al 58 miljoen banen bij.”

Het verleden leert dat waar banen verdwijnen, er altijd weer nieuwe ontstaan. Het World Economic Forum (WEF) voorspelt dat RPA ook voor een verschuiving gaat zorgen. Functies waarin veel handmatig werk wordt gedaan, maken plaats voor app-bouwers, algoritme-ontwikkelaars en robotontwerpers. Per saldo komen er volgens het WEF wereldwijd de komende drie jaar al 58 miljoen banen bij.

1, 2, Synergie

Robots maken de mens dus niet overbodig, maar ze overtreffen ons in specifieke gevallen wél. Routinematige klussen pakken ze op met een snelheid en nauwkeurigheid waar je ’u’ tegen zegt. Dat kan het knip- en plakwerk zijn, zoals hierboven genoemd, maar ook het extraheren van klantgegevens uit een CRM-systeem of het inplannen van een afspraak tussen verschillende partijen.

Mensen vinden dit soort repetitief, aan regels gebonden werk vaak saai. Als een robot hen dat uit handen neemt, groeit het werkplezier. RPA hoeft dus geen bedreiging te zijn, maar kan een uitgelezen kans bieden tot vruchtbare samenwerking tussen mens en robot. Technologie is dan een hulpmiddel dat mensen in staat stelt beter en efficiënter te werken. Mens en machine sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Fouten worden verminderd (de accuratesse kan oplopen tot 100 procent) en kosten worden verlaagd; er is tot 20 procent minder FTE-capaciteit nodig. Mensen houden tijd over die ze kunnen gebruiken om zich te ontplooien. Ze krijgen ruimte voor taken waarmee ze waarde toevoegen.

Hoogste tijd dus om de zorgen achterwege te laten en de voordelen te benadrukken.

De voordelen van RPA

De pluspunten van RPA zijn talrijk. De belangrijkste voordelen nog eens op een rij:

  • tijdwinst (een robot werkt sneller en gaat ook buiten kantoortijd door)
  • minder fouten
  • kostenbesparing

Waarom houden veel bedrijven toch nog vast aan het ‘oude vertrouwde’? Vaak is dat omdat ze niet goed weten of RPA echt iets voor ze is. Ze vragen zich af of ze wel processen in huis hebben die de softwarerobot kan overnemen. Het kan bovendien lastig zijn te specificeren wat RPA oplevert aan efficiëntie en besparingen.

“Wil jij graag weten wat RPA aan Return of Investment kan betekenen? Download dan onze infographic ‘De ROI van RPA’.”

Heb je vragen of wil je meer weten over de impact die RPA en AI kan hebben in jouw organisatie, neem dan contact op met een van onze experts. Bel ons via +31(0)8506060026 of mail naar info@flx.solutions.

Chat